ثبت نام تبلیغ کننده

ایمیل شما نام کاربری شما خواهد بود. لذا ایمیل صحیح را وارد نمایید.

شماره حساب باید از نوع سیبا از بانک ملی و به نام خودتان باشد. اگر حساب سیبا بانک ملی ندارید، میتوانید بعد از افتتاح حساب، شماره حسابتان را در پنلتان وارد نمایید.


قوانین و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.