خدمات ارسال اعتباری

ارسال اعتباری

ارسال اعتباری
در ایران مارکت سنتر دو نوع خدمت ارسال اعتباری ارائه می گردد.

خدمت اول:
     دراین روش خریداربصورت انلاین از فروشگاه خرید می کند و ایران مارکت سنتر وظیفه ارسال و پیگیری آنرا بعهده می گیرد.بدیهی است در این روش فروشگاه بابت هزینه های پستی ،سپرده ای را نسبت به ترافیک کاری نزد ایران مارکت سنتر به امانت میگذارد.

خدمت دوم:
     در این روش خریدار از طریق درگاه پرداخت آنلاین ایران مارکت سنتر خرید می نماید و سپس کالا از فروشگاه دریافت و ارسال می گردد که دراین وضعیت ایران مارکت سنتر هفته ای دو مرتبه با فروشگاه مورد نظر تسویه حساب می نماید.