وبلاگ

ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در 8 ماهه سال 93 از مرز 3/5 میلیون مرسوله گذشت

ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در 8 ماهه سال 93 از مرز 3/5 میلیون مرسوله گذشت

ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در 8 ماهه سال 93 از مرز 3/5 میلیون مرسوله گذشت. بر اساس اطلاعات ثبت شده ترافیک سرویس خرید وفروش اینترنتی در 8 ماهه سال جاری به رقم بی سابقه 3/595/520 مرسوله رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 26 درصدی را شاهد هستیم. حجم معاملات انجام شده در سرویس خرید و فروش اینترنتی  در این بازه زمانی 1700میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد رشد داشته است. برترین واحدهای اجرایی از نظر درصد مرسولات بلاتکلیف در این مدت مناطق 11 ، 15 ، 17 پستی تهران و استانهای خراسان جنوبی  و سمنان بوده که دارای هیچگونه مرسوله بلاتکلیف نمی باشند و آذربایجان شرقی با 91 مرسوله بلاتکلیف دارای بیشترین مرسوله بلاتکیف می باشد. تعداد کل مرسولات بلاتکیف 8 ماهه سال جاری 271 مرسوله و درصد مرسولات بلاتکیف به کل مرسولات وارده به شبکه پستی در سرویس خرید اینترنتی 0/0075درصد می باشد.

میانگین درصد مرسولات برگشتی در 8 ماهه نخست سال جاری 36 درصد   می باشد . بیشترین تعداد مرسولات برگشتی مربوط به منطقه 18 پستی و استانهای سیستان ، کهگیلویه ، چهارمحال و کرمان و کمترین درصد مرسولات برگشتی نسبت به ترافیک وارده واحد پستی ، مربوطه به مناطق 11 ، 15 ، گیلان ومنطقه 19 پستی می باشد.

تحلیل عملکردی چند ماهه شرکتهای طرف قرارداد ، نشان از آن دارد که به غیر از شرکتهای تراز اول، شرکتهای دو کاج ، ستا ارتباطات جم ، دنیاگستر رسا،یسنا ، راگا  و آذر تجارت آیسان و شرکت کتاب بین هکمتانه (که صرفاً در بازار نشر فعالیت می نمایند) در مسیر رشد ترافیکی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است تاکنون مدارک 500 فروشگاه فعال در سرویس خرید و فروش اینترنتی که موفق به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده اند به این اداره کل واصل شده است.

منبع : www.postdm.post.ir

تاریخ 1393/09/03