وبلاگ

تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل

 نکته :
- هزینه اکانتینگ یکبار پرداخت می گردد و برای تمدید دیگر هزینه ای دریافت نمی گردد.
- تعداد کلمات کلیدی تمام اکانتها نامحدود می باشد.
- هزینه تبلیغات تنها به ازای کلیک روی تبلیغات شما از هزینه شما کسر می گردد.
- سقف هزینه روزانه در این سرویس قابل کنترل می باشد.
- امکان تعیین کشوری که تبلیغات در آنها نمایش داده شود.
- امکان تعیین زبانهایی که تبلیغات برای آنها نمایش داده شود وجود دارد.
- امکان تعیین ساعاتی که تبلیغات نمایش داده شوند وجود دارد.
- امکان تعیین صفحه ای که بینندگان آنها را رویت کنند وجود دارد.
- امکان نمایش آگهی از همان زمانی که آگهی ساخته شود وجود دارد.
- سهولت دستیابی به تعداد بیشتری از مخاطبان.
- امکان تعیین هزینه برای هر کلیک.

نحوه فعال سازی :
پس از واریز وجه کارشناس مربوطه جهت اطلاع رسانی با شما تماس می گیرد.