وبلاگ

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

تبلیغات آنلاین امروزه در سرتاسر جهان به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای تبلیغات بکارمی رود. این نوع تبلیغ در شرایط مختلف هم در مواردی که نیاز به یک تبلیغ سریع و انفجاری می باشد کاربرد دارد و هم در تبلیغات گسترده و مستمر. وقتی ایمیل تبلیغاتی شما مستقیما از طرف شما به شخص گیرنده ارسال شود این احساس در شخص بوجود می آید که به او احترام گذاشته شده و توجه و علاقه او به ایمیل دریافتی بیشتر خواهد شد.