وبلاگ

قرارداد سرویس خرید پستی ایران مارکت سنتر

قرارداد سرویس خرید پستی ایران مارکت سنتر

باسمه تعالی
قرار داد مشارکت مدنی

ماده  1 : مقدمه

این قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی و مفاد قانون تجارت الکترونیک فیمابین شرکت کلبه کتاب ثبت شده به شماره 206752مورخ 82/5/8  به نمایندگی ....................... که حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18975 مورخ 89/2/6  به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره اختیار امضای این قرارداد را دارد و منبعد در این قرارداد به اختصار شرکت نامیده می شود از یک طرف و ...................... به شماره شناسنامه .......... صادره از ............. فرزند ............... و شماره ملی ................... که در این قرارداد به اختصار طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد آن می باشند.

ماده 2 : موضوع

برنامه ریزی و هماهنگی های لازم توسط شرکت جهت معرفی فروشگاه طرف قرارداد به پست و برپایه قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی فیمابین شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و کلبه کتاب .

ماده 3 : مدت

مدت زمان اجری قرارداد از تاریخ .../..../.... لغایت .../..../....  به مدت یکسال شمسی و تا زمانیکه هر یک از طرفین عدم تمایل خود را به ادامه همکاری کتباً اعلام ننمایند ، قرارداد تمدید شده تلقی می گردد .

ماده 4 : مبلغ قرارداد

بر اساس توافق صورت گرفته شرکت کارمزد خودرا (حق سرویس) که .......... درصد قیمت کالاهای فروش رفته فروشگاه و بر اساس آمار اعلام شده توسط پست در سیستم نرم افزاری شرکت تعیین می گردد ، علی الراس کسر کرده و مابقی مبلغ کالای فروش رفته را به حساب بانکی طرف قرارداد به شماره سیبا نزد بانک .............................. و به نام .......................... واریز خواهد نمود.

ماده 5 : تعهدات طرف قرارداد

1- 5 : طرف قرارداد متعهد می گردد در عرضه و فروش کالاها / محصولات حسب مورد قوانین و مقررات مربوط به کپی رایت، تجارت، علائم انحصاری و اختصاری ، نقض حقوق صاحب امتیاز و اثر، کالاهای ممنوعه، تقلبی، کالا و محصولاتی که به لحاظ قوانین و مقررات جاری و شرع مقدس خرید و فروش آن ممنوع می باشد را رعایت نماید و محصولاتی را در این سیستم عرضه نماید که قابلیت حمل و نقل توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را داشته و جزء ممنوعات پستی نباشد.

تبصره 1: فهرست ممنوعات پستی ، آئین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاههای مجازی (صادره توسط وزارت بازرگانی) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای ( صادره توسط دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی) جزء لاینفک این قرارداد بوده و طرف قرارداد متعهد و ملزم به رعایت کامل آنها می باشد . بدیهی است در صورت عدم رعایت بند 1-5 و این تبصره و بروز هرگونه مشکل ، مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذیربط یا برآمدن از عهده خسارت مشتریان یا مدعیان کلاً با طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد بعهده نخواهد داشت .

2- 5 : طرف قرارداد متعهد می گردد در تحویل کالاها / محصولات به مشتریان تطبیق شرایط فنی ، اوزان و تعرفه های پستی را کاملاً رعایت نماید . همچنین هرگونه نقص ، تقلبی بودن یا عدم مطابقت در کیفیت و کمیت ارایه شده بر روی اینترنت در تحویل به مشتری می بایستی شخصاً توسط طرف قرارداد جبران و کلیه هزینه های برگشت و ارسال مجدد کالا جهت تعویض به عهده طرف قرارداد می باشد که در صورت عدم رعایت آن ، مبلغ کالاهای فوق و هزینه ارسال آنها توسط شرکت از حساب طرف قرارداد کسر و به حساب مشتری واریز و یا تحویل وی می گردد . ضمناً هزینه ارسال کالاهای برگشتی ( عدم قبول سفارش توسط مشتری و یا بنا بر هر دلیل دیگر ) مندرج در فاکتور و خدمات مربوطه به عهده طرف قرارداد می باشد ، که توسط شرکت از حساب طرف قرارداد کسر می گردد .
تبصره 2: در صورت عدم امکان قبول و ارسال سفارشات توسط پست بنابر دلایل عدم رعایت قوانین و مقررات سرویس پستی و ارسال ممنوعات پستی توسط طرف قرار داد ، سفارشات مذکور بعنوان انصرافی محسوب و هزینه های پستی مرتبط با آن از حساب طرف قرارداد کسر و به حساب واحد پستی ذیربط واریز خواهد گردید .

3- 5 : در صورت دریافت سفارش طرف قرارداد می بایست کالاهای سفارش داده شده را در داخل لفاف مناسب پستی و متناسب با وزن کالا قرار داده ، آدرس و کد پستی کامل مشتری را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تلفن مشتری روی مرسوله درج نماید و پس از توزین دقیق آن ، اقدام به صدور سه نسخه فاکتور فروش با زمینه زرد رنگ (طبق نمونه پیوست) نموده و هنگام مراجعه نماینده پست ضمن تحویل کالا به همراه دو نسخه از فاکتورها در ذیل نسخه سوم فاکتور فروش از نماینده پست با درج نام ، امضاء و تاریخ ، رسید اخذ و تا تعیین وضعیت نهایی سفارش نزد خود نگهداری نماید .

تبصره 3: طرف قرارداد جهت توزین مرسولات و صدور فاکتور ، موظف به تهیه ترازوی دیجیتالی و چاپگر لیزری می باشد .

4- 5 : در صورت عدم رعایت لفاف و بسته بندی مناسب پستی ، خسارت وارده به کالا حین عملیات پستی بر عهده طرف قرارداد می باشد .

5- 5 : از آنجائیکه فاکتورهای فروش صادره مبنای محاسبه حق السهم با شرکت پست و طرفین قرارداد می باشد، طرف قرارداد متعهد است که انحصاراً جهت کالاهایی که توسط شرکت پست تحویل و توزیع می گردد از آن استفاده نماید و تحت هیچ یک از عناوین رایج حق صدور و استفاده از آن را نخواهد داشت.

6- 5 : چاپ هرگونه تصاویر و متن تبلیغاتی در پشت فاکتورهای فروش توسط طرف قرارداد منوط به اخذ مجوز کتبی از شرکت بوده و در صورت عدم رعایت آن کلیه عواقب و مسئولیتهای حقوقی و مادی و همچنین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح به عهده طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این زمینه به عهده نخواهد داشت .

7- 5 : قیمتهای اعلام شده توسط طرف قرارداد در سایت به عنوان قیمت قطعی محصولات/کالاها لحاظ شده و مسئولیت هرگونه مغایرت در اعلام قیمتها به مشتری در سایت به طور کامل بر عهده طرف قرارداد می باشد.
8- 5 : طرف قرارداد متعهد به رعایت کامل ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ، بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 1 و 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز را دارند ، می باشد .

9- 5 : چنانچه از طرف شرکت هر مبلغی اشتباهاً و یا اضافه بر حق السهم  طرف قرارداد به حساب وی واریز گردیده باشد، شرکت مجاز خواهد بود مبلغ مذکور را از صورتحساب بعدی طرف قرارداد کسر و تسویه نماید . و در صورت عدم موجودی و یا لغو قرارداد،طرف قرارداد متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت3روز بعد از اعلام شرکت مبلغ مذکور را نقداً به حساب شرکت واریز نماید.

10- 5 : هرگونه تغییرات در تعرفه خدمات پستی و یا هزینه های مرتبط با قرارداد برابر ابلاغ شرکت پست توسط طرف قرارداد لازم الاتباع می باشد .

ماده 6 : تعهدات و اختیارات شرکت

1- 6 : شرکت به محض امضاء و مبادله قرارداد هماهنگی های لازم را جهت معرفی فروشگاه طرف قرارداد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بعمل خواهد آورد .بدیهی است اجرایی شدن مفاد این قرارداد منوط به تأیید پنل طرف قرارداد از سوی پست خواهد بود .
2- 6 : شرکت کلیه تمهیدات لازم را جهت پیگیری وصول مطالبات طرف قرداد را از شرکت پست بکار بسته و موضوع را در سریعترین زمان ممکن بعمل خواهد آورد . بدیهی است چنانچه مرسوله و یا کالای تجاری از سوی شرکت پست مفقود یا آسیب دیده باشد ، طبق ضوابط و قوانین پستی نسبت به اخذ خسارت متعلقه اقدام خواهد نمود .

تبصره 4: کالای توزیع شده به کالایی اطلاق می گردد که توسط شرکت پست به مشتری(خریدار) تحویل شده است .

ماده 7 : انتقال یا واگذاری

طرف قرارداد حق انتقال یا واگذاری قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به غیر و تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نخواهد داشت و درصورت انتقال ، قرارداد از طرف شرکت فسخ و کلیه مسئولیتهای حقوقی و مادی آن به عهده طرف قرارداد خواهد بود .

ماده 8 : کسورات قانونی

هرگونه عوارض قانونی یا مالیات متعلقه به فاکتورهای صادره (مالیات بر ارزش افزوده و ...) کلاً بعهده طرف قرارداد می باشد و شرکت در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی بعهده نخواهد داشت.

ماده 9 : فورس ماژور

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه(فورس ماژور)بر اساس مفادقانون مزبورنسبت به تعدیل در مفاد قرارداد یا خاتمه آن اقدام خواهد شد.

ماده 10 : فسخ

درصورتیکه هریک از طرفین تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشند می بایست حداقل ظرف یکماه موضوع را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهد ، دراین صورت کلیه تعهدات باقیمانده تا زمان خاتمه قرارداد به قوت و اعتبار خودباقی است.لیکن در موارد ذیل حق فسخ صرفآبرای شرکت محفوظ است:

1- 10 : در صورت تخلف طرف قرارداد از تعهدات مندرج در ماده 5 قرارداد و یا اعلام شرکت پست و دیگر مراجع ذیصلاح .

2- 10 : درصورت عدم رعایت ماده7 قرارداد .

ماده 11 : قطعیت مفاد قرارداد

طرف قرارداد با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و کلیه قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به انعقاد این قرارداد نموده و پس از آن نمی تواند به دلایلی از قبیل جهل به قوانین و عدم محاسبه کافی از آن سر باز زند .

ماده 12 : اقامتگاه طرفین

شرکت اقامتگاه خود را شهر: تهران نشانی : تهران – سعادت آباد - بلواردریا - نرسیده به چهار راه مسجد - پلاک 30 - طبقه 4 - شرکت کلبه کتاب و شماره تلفن 02188563867 و طرف قرارداد اقامتگاه خود را شهر ...................  نشانی......................................................................................... و   شماره تلفن ....................  و شماره تلفن همراه ..............................  آدرس پست الکترونیکی ...............................  نام فروشگاه ........................  اعلام و تعیین می نماید وکلیه مکاتبات مربوطه به آدرسهای معرفی شده و اطلاعیه های اعلامی در پنل فروشگاه توسط شرکت ابلاغ قانونی تلقی شده وطرفین مکلفند موضوع تغییر آدرس را کتباً و حداکثر ظرف مدت یک هفته به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده 13 : تعداد نسخ

این قرارداد در 13 ماده و 4 تبصره ودر 2 نسخه متحدالمتن تهیه و به امضای طرفین رسیده است ، که هرنسخه حکم واحد را دارد .

 

 

 

....................
طرف قرارداد

مدیر عامل شرکت کلبه کتاب